Visste du att Egyptierna var de första att upptäcka och implementera kosmetika?

Historik

Hans

Företaget grundades av Hans Wåhlstam i början av 70-talet. Då var den huvudsakliga verksamheten kemiska analyser och konsulting inom kemi.

Rene

Sedan 1980

Har företaget drivits av René Wåhlstam som är kemist och idag ensam ägare.René Wåhlstam har, sedan han tog över verksamheten, styrt om den till att helt fokusera på utveckling och produktion. Produktionen började dock i liten skala med egna varumärken.


1996 flyttades fabriken till nuvarande adress i Gustavsberg som tidigare inhyste Gustavsbergs badkarsfabrik. Lokalerna skräddarsyddes och anpassades efter våra behov.


1999 togs beslutet att endast fokusera på kundunik utveckling och produktion.


I mitten på 2000-talet påbörjades arbete med ett nytt kvalitetsledningssystem. Detta resulterade i en omorganisation där vi bl.a. gjorde stora förändringar i ledningen.


I slutet på 2000-talet blev vi certifierade för ISO 9001.

Annica

Annica Björklund anställdes som ekonomi- och personalchef 2006 och tog den 1 oktober 2012 över ansvaret som VD.
René Wåhlstam är idag arbetande styrelseordförande och verksam som kemist samt produktionschef med produkt- & teknikutveckling som ansvarsområde.


Webdesign by Shadowstyle
img img img img img img img img img img img img img img img