Två nya maskiner, en kartonerare och en folierare, på plats. Ger oss möjlighet att erbjuda en högkvalitativ förpackningstjänst till kosmetiska produkter i premium segmentet.