Miljö och Certifieringar

Vi förstår era krav och erbjuder ett kvalitativt arbete
ISO_9001
ISO 9001

Vi är ISO 9001 certifierade vilket är vårt grundläggande kvalitetsledningssystem.

ISO-22716
ISO 22716 [GMP]

Good Manufacturing Practice, god tillverkningsed, för kosmetiska produkter försäkrar att våra produkter framställs genom ett systematiskt arbete för uppfylla ställda krav och möjliggör fullständig spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial och slutprodukt.

Miljopolicy
Miljöpolicy

Miljö är en central fråga inom SALAB och vi arbetar alla hårt för att minimera vår inverkan på miljön genom hela produktlivscykeln.

Fairtrade
Fairtrade

Genom vår Fairtrade certifiering stödjer och uppfyller vi normer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i länder med utbredd fattigdom.

CSR
CSR

I allt vi gör vill vi främja och bidra till en hållbar utveckling av vår miljö och vårt samhälle.

Arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vi på Salab driver konsekvent vår verksamhet för förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en god och trivsam arbetsmiljö.

Shopping Basket