VD Byte på SALAB

Från och med 1a februari kommer René Wåhlstam, grundare och ägare av Stockholms Analytiska Lab AB (SALAB), ta över VD-rollen från Annica Björklund som övergår i en roll som Vice VD och CFO/OH Manager.

SALAB har haft en stark tillväxt under de senaste åren och befinner sig i en förändringstid. Den starka utvecklingen har lett till ett behov av att renodla och ytterligare effektivisera verksamheten.

Vårt mål är att denna förändring kommer leda till en tydligare ansvarsfördelning och ännu bättre kvalitetssäkring så att vi med kraft kan fortsätta vår fina utveckling.

SALAB Mikael Wetter filling and packaging

I samband med detta träder även Mikael Wetter in i en ny ledande roll som Produktionsansvarig. Mikael har varit anställd länge på SALAB och har stor erfarenhet inom det mesta relaterat till produktion.

Camilla Engström får också en ny roll i samband med detta och övergår till att bli assisterande arbetsledare för avdelning Efterhantering.

Shopping Basket